Garażowa wytwórnia toreb rowerowych i akcesoriów do bikepackingu.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Dla konsumentów przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Możesz odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. wysyłając nam mailem wiadomość na adres: sklep@dagabum.pl

Zwracany produkt wyślij na adres: ul. Chełmżyńska 30, 04-247 Warszawa, nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpiłeś od umowy.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg terminu (14 dni) na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy jesteś Konsumentem, a zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację możesz złożyć wysyłając wiadomość e-mail: sklep@dagabum.pl lub drogą pocztową na adres ul. Chełmżyńska 30, 04-247 Warszawa

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Chełmżyńska 30, 04-247 Warszawa

W związku z wykrytą wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu końcowej ceny,
  • całkowitym odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy,

Reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i dlatego zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i w pełni szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które są tam zawarte będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.